email

  • Microsoft Exchange Online - Email cho doanh nghiệp với tên miền riêng - Giải pháp thay thế cho hệ thống email cũ với các tài khoản Google Apps, và Live. - Dung lượng lưu trữ lớn với công nghệ điện toán đám mây.
  • Office 365 Education là giải pháp tích hợp bộ công cụ Office truyền thông phiên bản mới nhất, tiện ích Email cá nhân với khả năng hội họp và chia sẻ tài liệu theo nhóm thông qua trình duyệt web. Đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên và cán bộ giảng dạy có nhiều ưu đãi.
  • Làm việc tại bất cứ nơi đâu với tiện ích Exchange Online, tính năng quản lý email thông minh, nhận email theo nhóm, đồng bộ lịch trên máy tính. Email của doanh nghiệp được lưu trên máy chủ bảo mật của Microsoft, tính năng chống thư rác, ngăn chặn các mã độc hại.
  • Office 365 Enterprise E3 là giải pháp tối ưu trong việc quản trị, bảo mật hệ thống Email doanh nghiệp. Với dung lượng lưu trữ trực tuyến trên đám mây lớn, cũng như cung cấp các bộ công cụ Office truyền thống phiên bản mới nhất.
  • Outlook 2013 Hướng tiêu điểm vào những gì quan trọng với chế độ xem rõ ràng cho email, lịch và người liên hệ

(+84) 985 18 5665