Tin nội bộ

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

2019-04-09T10:03:59+07:00

Công ty cổ phần phần mềm An Biên xin thông báo về thời gian

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 20192019-04-09T10:03:59+07:00

Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi thông tin công dân Nhật Bản đăng ký tham quan quốc hội Nhật bản

2018-11-20T12:20:19+07:00

Hệ thống cho phép quốc hội Nhật quản lý được thông tin người dân

Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi thông tin công dân Nhật Bản đăng ký tham quan quốc hội Nhật bản2018-11-20T12:20:19+07:00