Bộ cài phần mềm quản lý bán hàng AB-Sale

Link tải Postgresqlhttp://absoft.com.vn/of_files/postgres

Link tải Crystal Reports Runtime 2013http://absoft.com.vn/of_files/crystal-reports-runtime-2013

Link tải NET framework 4.0http://absoft.com.vn/of_files/net-framework-4-0

Link tải file setup phần mềm AB-Salehttp://absoft.com.vn/of_files/setup-ab-sale

Link tải file setup phần mềm AB-Sale-SQL( tích hợp Postgresql)http://absoft.com.vn/of_files/setup-ab-sale-sql

Link tải file CSDL phần mềm AB-Sale: http://absoft.com.vn/of_files/file-co-du-lieu-phan-mem

Link tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm AB-Salehttp://absoft.com.vn/of_files/file-word-huong-dan-su-dung-phan-mem

Link tải Teamview QuickSupporthttp://absoft.com.vn/of_files/teamview-quicksupport

Link tải file hướng dẫn cài đặt phần mềm: http://absoft.com.vn/of_files/file-tai-lieu-huong-dan-cai-dat-phan-mem

(+84) 983 188396