Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

2019-04-09T10:03:59+07:00

Công ty cổ phần phần mềm An Biên xin thông báo về thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019 của công ty như sau:

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ Nhật (14/4), nên nghỉ bù vào ngày Thứ Hai 15/4.

Nghỉ ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

Nghỉ ngày T2 29/4 (Nghỉ từ 28/4 đến hết ngày 1/5), làm bù vào chủ nhật 5/5.

Trân trọng thông báo!

About the Author:

(+84) 983 188396