VMware Zimbra Collaboration Suite

VMware Zimbra Collaboration Suite
Enterprise-class mã nguồn mở email, lịch và máy chủ cộng tác.

Description

Enterprise-class mã nguồn mở email, lịch và máy chủ cộng tác.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VMware Zimbra Collaboration Suite”