VMware vCenter Lab Manager

VMware vCenter Lab Manager
Cung cấp dịch vụ tự, dễ dàng quản lý máy ảo cho các nhóm nội.

Description

Cung cấp dịch vụ tự, dễ dàng quản lý máy ảo cho các nhóm nội.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VMware vCenter Lab Manager”