Oracle Crystal Ball

Oracle Crystal Ball là bộ phần mềm ứng dụng bảng tính dựa trên hàng đầu cho mô hình dự đoán, dự báo, mô phỏng và tối ưu hóa.

Description

Oracle Crystal Ball là bộ phần mềm ứng dụng bảng tính dựa trên hàng đầu cho mô hình dự đoán, dự báo, mô phỏng và tối ưu hóa.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oracle Crystal Ball”