Visual Studio Pro 2013 English DVD

Visual Studio Pro 2013 English DVD

Visual Studio 2013 cho phép các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng cho tất cả các nền tảng của Microsoft từ một IDE mạnh mẽ. Hỗ trợ phát triển bản địa với Visual C ++ hoặc phát triển NET với Visual Basic .NET, C # hoặc F #, nó bao gồm một loạt các công nghệ bao gồm Windows Forms, ASP.NET, ASP.NET MVC, Silverlight, WPF, Windows Azure, SQL Server, Microsoft Office, SharePoint và Windows Phone.

Description

Visual Studio 2013 cho phép các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng cho tất cả các nền tảng của Microsoft từ một IDE mạnh mẽ. Hỗ trợ phát triển bản địa với Visual C ++ hoặc phát triển NET với Visual Basic .NET, C # hoặc F #, nó bao gồm một loạt các công nghệ bao gồm Windows Forms, ASP.NET, ASP.NET MVC, Silverlight, WPF, Windows Azure, SQL Server, Microsoft Office, SharePoint và Windows Phone.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Visual Studio Pro 2013 English DVD”

(+84) 985 18 5665