Microsoft Exchange Standard CAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL

Standard CAL được thiết kế để giúp người dùng có năng suất cao hơn từ hầu như bất kỳ trình duyệt nền tảng hoặc thiết bị di động với các tính năng mới trong Exchange Server 2010 giúp quản lý tình trạng quá tải thông tin liên lạc và Helpdesk thấp hơn. Standard CAL làm việc với một trong hai phiên bản máy chủ.

Description

Standard CAL được thiết kế để giúp người dùng có năng suất cao hơn từ hầu như bất kỳ trình duyệt nền tảng hoặc thiết bị di động với các tính năng mới trong Exchange Server 2010 giúp quản lý tình trạng quá tải thông tin liên lạc và Helpdesk thấp hơn. Standard CAL làm việc với một trong hai phiên bản máy chủ.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microsoft Exchange Standard CAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL”