Microsoft Exchange Online

Microsoft Exchange Online

Microsoft Exchange Online

– Email cho doanh nghiệp với tên miền riêng
– Giải pháp thay thế cho hệ thống email cũ với các tài khoản Google Apps, và Live.
– Dung lượng lưu trữ lớn với công nghệ điện toán đám mây.

Description

– Email cho doanh nghiệp với tên miền riêng
– Giải pháp thay thế cho hệ thống email cũ với các tài khoản Google Apps, và Live.
– Dung lượng lưu trữ lớn với công nghệ điện toán đám mây.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microsoft Exchange Online”

(+84) 985 18 5665