Lync for Mac 2011

Lync cho Mac 2011 là một ứng dụng mới cho người dùng Lync trên nền tảng Mac và cung cấp chức năng tích hợp cho tin nhắn tức thời, sự hiện diện, hội nghị và giọng nói.

Description

Lync cho Mac 2011 là một ứng dụng mới cho người dùng Lync trên nền tảng Mac và cung cấp chức năng tích hợp cho tin nhắn tức thời, sự hiện diện, hội nghị và giọng nói.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lync for Mac 2011”