ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

Một Server Enterprise giấy phép người dùng truy cập khách hàng Microsoft Exchange (CAL) có thể được sử dụng chỉ có kết hợp với một người sử dụng Microsoft Exchange Server Standard CAL. Nó cho phép một người dùng để truy cập các tính năng bổ sung trong Microsoft Exchange Server Standard hoặc Enterprise phiên bản trên bất kỳ số lượng các máy tính hoặc các thiết bị khác. Ví dụ, một nhân viên có thể truy cập vào máy chủ từ một máy tính tại nơi làm việc và một ở nhà.

Mô tả

Một Server Enterprise giấy phép người dùng truy cập khách hàng Microsoft Exchange (CAL) có thể được sử dụng chỉ có kết hợp với một người sử dụng Microsoft Exchange Server Standard CAL. Nó cho phép một người dùng để truy cập các tính năng bổ sung trong Microsoft Exchange Server Standard hoặc Enterprise phiên bản trên bất kỳ số lượng các máy tính hoặc các thiết bị khác. Ví dụ, một nhân viên có thể truy cập vào máy chủ từ một máy tính tại nơi làm việc và một ở nhà.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs”

Title

(+84) 985 18 5665

DMCA.com Protection Status