Core CAL

Microsoft Client Access Giấy phép bó với CAL cho Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server, Lync Server, System Center Configuration Manager và Forefront Endpoint Protection.

Description

Microsoft Client Access Giấy phép bó với CAL cho Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server, Lync Server, System Center Configuration Manager và Forefront Endpoint Protection.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Core CAL”