INFRASTRUCTURE MAP SERVER 2014

Tính năng chính của chương trình là xuất bản và chia sẻ bản đồ qua hê thống GIS. Với cơ sở hạ tầng có nền tảng vững mạnh, AutoDesk cung cấp một hệ thống máy chủ chứa các dữ liệu bản đồ, giúp người dùng có thể truy cập nhanh hơn và chia sẻ dễ dàng hơn các bản đồ của mình. với định dạng CAD thông thường hay là dạng số hóa GIS.

Description

Tính năng chính của chương trình là xuất bản và chia sẻ bản đồ qua hê thống GIS. Với cơ sở hạ tầng có nền tảng vững mạnh, AutoDesk cung cấp một hệ thống máy chủ chứa các dữ liệu bản đồ, giúp người dùng có thể truy cập nhanh hơn và chia sẻ dễ dàng hơn các bản đồ của mình. với định dạng CAD thông thường hay là dạng số hóa GIS.

 

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INFRASTRUCTURE MAP SERVER 2014”