AUTODESK VRED DESIGN 2014

Phần mềm thiết kế đồ họa 3D, chuyên nghiệp dùng trong lĩnh vực thiết kế mẫu ảo dạng 3D một cách chuyên nghiệp, VRED ™ 3D là phần mềm thiết kế trực quan cho phép các nhà thiết kế, các kỹ sư thiết kế tạo ra các bài thuyết trình sản phẩm, đánh giá thiết kế, và các nguyên mẫu ảo với các vật liệu rất thực tế, các máy ảnh ảo, các công cụ kỹ thuật và mô phỏng giúp đánh giá chi tiết về sản phẩm. giúp hình dung ý tưởng tốt hơn góp phần hiện thực hóa ý tưởng một cách nhanh chóng và thông minh.

Description

Phần mềm thiết kế đồ họa 3D, chuyên nghiệp dùng trong lĩnh vực thiết kế mẫu ảo dạng 3D một cách chuyên nghiệp, VRED ™ 3D là phần mềm thiết kế trực quan cho phép các nhà thiết kế, các kỹ sư thiết kế tạo ra các bài thuyết trình sản phẩm, đánh giá thiết kế, và các nguyên mẫu ảo với các vật liệu rất thực tế, các máy ảnh ảo, các công cụ kỹ thuật và mô phỏng giúp đánh giá chi tiết về sản phẩm. giúp hình dung ý tưởng tốt hơn góp phần hiện thực hóa ý tưởng một cách nhanh chóng và thông minh.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTODESK VRED DESIGN 2014”