AUTODESK VEHICLE TRACKING 2014

Phần mềm theo dõi xe là một phân tích giao thông vận tải toàn diện và giải pháp thiết kế cho chiếc xe quét phân tích con đường. Phần mềm cho phép các kỹ sư, nhà thiết kế, và lập kế hoạch tại các cơ quan chính phủ và các công ty tư vấn kỹ thuật để đánh giá dự đoán chuyển động xe vào các dự án giao thông vận tải, thiết kế trang web.

Description

Phần mềm theo dõi xe là một phân tích giao thông vận tải toàn diện và giải pháp thiết kế cho chiếc xe quét phân tích con đường. Phần mềm cho phép các kỹ sư, nhà thiết kế, và lập kế hoạch tại các cơ quan chính phủ và các công ty tư vấn kỹ thuật để đánh giá dự đoán chuyển động xe vào các dự án giao thông vận tải, thiết kế trang web.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTODESK VEHICLE TRACKING 2014”