AUTODESK REVIT MEP 2014

AutoCAD®Revit® ArchitectureSuite phần mềm biến linh hoạt tối đa lợi thế cạnh tranh. Phần mềm này kết hợp AutoCAD®Architecture, AutoCAD®, và Autodesk®phần mềm Revit® Kiến trúc thành một giải pháp toàn diện duy nhất. Thực hiện chuyển đổi mô hình hóa Thông tin Xây dựng (BIM) tại tốc độ của riêng bạn,trong khi tiếp tục để hỗ trợ phần mềm hiện có, đào tạo, và thiết kế dữ liệu đầu tư.

Description

AutoCAD®Revit® ArchitectureSuite phần mềm biến linh hoạt tối đa lợi thế cạnh tranh. Phần mềm này kết hợp AutoCAD®Architecture, AutoCAD®, và Autodesk®phần mềm Revit® Kiến trúc thành một giải pháp toàn diện duy nhất. Thực hiện chuyển đổi mô hình hóa Thông tin Xây dựng (BIM) tại tốc độ của riêng bạn,trong khi tiếp tục để hỗ trợ phần mềm hiện có, đào tạo, và thiết kế dữ liệu đầu tư.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTODESK REVIT MEP 2014”