AUTODESK NAVISWORKS 2014

AutoDesk NavisWorks 2014 là phần mềm đánh giá, phân tích nội lực của dự án. NavisWorks 2014 giúp các kiến trúc sư, và các chuyên gia xây dựng xem xét một cách tổng thể các mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để kiểm soát tốt hơn kết quả dự án. Tích hợp công cụ phân tích nội lực và truyền thông giúp các nhóm phối hợp và giải quyết các xung đột, và vấn đề phát sinh của dự án trước khi quá trình xây dựng hoặc cải tạo được tiến hành. Giúp giảm tối đa chi phí phát sinh trong quá trình thi công, nâng cao hiệu suất công việc…

Description

AutoDesk NavisWorks 2014 là phần mềm đánh giá, phân tích nội lực của dự án. NavisWorks 2014 giúp các kiến trúc sư, và các chuyên gia xây dựng xem xét một cách tổng thể các mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để kiểm soát tốt hơn kết quả dự án. Tích hợp công cụ phân tích nội lực và truyền thông giúp các nhóm phối hợp và giải quyết các xung đột, và vấn đề phát sinh của dự án trước khi quá trình xây dựng hoặc cải tạo được tiến hành. Giúp giảm tối đa chi phí phát sinh trong quá trình thi công, nâng cao hiệu suất công việc…

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTODESK NAVISWORKS 2014”