Autodesk Maya Commercial Subscription 1 year

Autodesk®Maya®hoạt hình 3D phần mềm cung cấp một tính năng sáng tạo toàn diện được thiết lập với các công cụ mô hình, hoạt hình, mô phỏng, vẽ, matchmoving,và hợp lại trên một nền tảng sản xuất mở rộng.

Description

Autodesk®Maya®hoạt hình 3D phần mềm cung cấp một tính năng sáng tạo toàn diện được thiết lập với các công cụ mô hình, hoạt hình, mô phỏng, vẽ, matchmoving,và hợp lại trên một nền tảng sản xuất mở rộng.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Autodesk Maya Commercial Subscription 1 year”