AUTOCAD LT for MAC 2014

AutoCAD LT for MAC : Phiên bản AutoCAD của AutoDesk dành cho các kiến trúc sư, các nhà thiết kế sử dụng hệ điều hành nền tảng MAC OS hay MAC OS X. Phần mềm giúp tạo tiếng nói chung giữa các kiến trúc sư, lập trình viên sử dụng nền tảng MAC với các kiến trúc sư, lập trình viên sử dụng hệ điều hành nền tảng Windows truyền thống.

Description

AutoCAD LT for MAC : Phiên bản AutoCAD của AutoDesk dành cho các kiến trúc sư, các nhà thiết kế sử dụng hệ điều hành nền tảng MAC OS hay MAC OS X. Phần mềm giúp tạo tiếng nói chung giữa các kiến trúc sư, lập trình viên sử dụng nền tảng MAC với các kiến trúc sư, lập trình viên sử dụng hệ điều hành nền tảng Windows truyền thống.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTOCAD LT for MAC 2014”