AutoCAD Architecture 2012 Commercial New NLM

Là phiên bản của phần mềm AutoCAD ® tạo ra cho kiến trúc sư.Tính năng được thiết kế để soạn thảo kiến trúc giúp bạn thiết kế và tài liệu hiệu quả hơn, trong môi trường AutoCAD quen thuộc.Bắt đầu làm việc trong AutoCAD Kiến trúc phần mềm và kinh nghiệm tăng năng suất ngay lập tức, trong khi học tập các tính năng mới ở tốc độ của riêng bạn.

Description

Là phiên bản của phần mềm AutoCAD ® tạo ra cho kiến trúc sư.Tính năng được thiết kế để soạn thảo kiến trúc giúp bạn thiết kế và tài liệu hiệu quả hơn, trong môi trường AutoCAD quen thuộc.Bắt đầu làm việc trong AutoCAD Kiến trúc phần mềm và kinh nghiệm tăng năng suất ngay lập tức, trong khi học tập các tính năng mới ở tốc độ của riêng bạn.

x

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AutoCAD Architecture 2012 Commercial New NLM”