3DS Max 2017

3DS Max 2017 – Autodesk 3ds Max là phần mềm thiết kế mô hình mạnh mẽ ,được tích hợp tính năng 3D cho việc vẽ , hoạt hình , tích hợp các công cụ cho phép các lập trình viên , các nhà thiết kế dễ dàng , nhanh chóng hơn trong việc hoàn thành tác phẩm . Với các công cụ chuyên biệt cho các nhà phát triển Game , hiệu ứng hình ảnh , thiết kế đồ họa , kiến trúc sư , kỹ sư , các chuyên gia về đồ họa khác .

Description

3DS Max 2017 – Autodesk 3ds Max là phần mềm thiết kế mô hình mạnh mẽ ,được tích hợp tính năng 3D cho việc vẽ , hoạt hình , tích hợp các công cụ cho phép các lập trình viên , các nhà thiết kế dễ dàng , nhanh chóng hơn trong việc hoàn thành tác phẩm . Với các công cụ chuyên biệt cho các nhà phát triển Game , hiệu ứng hình ảnh , thiết kế đồ họa , kiến trúc sư , kỹ sư , các chuyên gia về đồ họa khác . a a a

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Một số tính năng mới được cập nhật trong Autodesk 3ds max 2017

 • Cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc
 • Giao diện mới & Hỗ trợ hiển thị DPI phân giải cao
 • Thuật toán Packing mới
 • Peeling dựa trên ABF(Angle Based Flattening
 • Khả năng duyệt trước vùng lựa chọn điểm đến điểm (Point-to-Point Selection Preview.
 • Animation Presets cho phép bạn capture và load các animations từ một chi tiết này sang chi tiết khác
 • Khả năng lựa chọn vùng hình học đối xứng (Symmetrical Geometry Selection)
 • Loop Selection và Ring Selection
 • Khả năng chỉ hiển thị những polygon được chọn trong viewport
 • Hỗ trợ UDIM (U-Dimension)
 • Cải tiến bộ thư viện Autodesk 3ds Max asset Library.
 • Các cải tiến thuật toán Boolean và việc mô hình hóa bề mặt.
 • Hiển thị Multitile trong hộp thoại UV
 • Xem trong Viewport
 • FBX Import/Export

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3DS Max 2017”