Visual Communicator

Adobe trực quan Communicator phần mềm cung cấp hàng trăm đồ họa tùy biến, clip âm nhạc, và các hiệu ứng đặc biệt để tạo ra các bài thuyết trình video mà trông giống như một bản tin trên đài truyền hình.

Category: Tags: ,

Description

Adobe trực quan Communicator phần mềm cung cấp hàng trăm đồ họa tùy biến, clip âm nhạc, và các hiệu ứng đặc biệt để tạo ra các bài thuyết trình video mà trông giống như một bản tin trên đài truyền hình.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Visual Communicator”