Technical Communication Suite

Adobe kỹ thuật truyền thông Suite cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho tác giả, quản lý và xuất bản thông tin hướng dẫn tương tác từ các tài liệu kỹ thuật và sách để hệ thống trợ giúp trực tuyến, knowledgebases, đào tạo tương tác và nội dung eLearning trong nhiều định dạng và ngôn ngữ.

Description

Adobe kỹ thuật truyền thông Suite cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho tác giả, quản lý và xuất bản thông tin hướng dẫn tương tác từ các tài liệu kỹ thuật và sách để hệ thống trợ giúp trực tuyến, knowledgebases, đào tạo tương tác và nội dung eLearning trong nhiều định dạng và ngôn ngữ.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Technical Communication Suite”