SpeedGrade CS6

Năm 2011 Adobe Systems Inc mua lại một công ty của Đức gọi là “IRIDAS”, đã phát triển một số công nghệ rất sáng tạo và ứng dụng một màu chấm điểm tuyệt vời gọi là “SpeedGrade”. Chúng tôi, tại Adobe, đã tìm cách để khỏa lấp Adobe Production Premium như một kết thúc đầy đủ cho giải pháp kết thúc và SpeedGrade là hoàn toàn phù hợp. nhuộm cao cấp trên toàn thế giới đã được sử dụng SpeedGrade và nó đã sử dụng tuyệt vời của GPU tăng tốc; mà đã là một yếu tố then chốt để các công cụ sản xuất của chúng tôi như Premiere Pro. SpeedGrade được tên của nó từ thực tế là nó nhanh! Chỉ với một GPU đơn và ra khỏi PC kệ, SpeedGrade là so sánh về tốc độ với các giải pháp khác sử dụng 4 GPU và nhiều máy trạm. SpeedGrade cũng làm việc với nhiều định dạng RAW bản địa bao gồm RED R3D, Phantom RAW, ARRIRAW và SI-2K RAW và đó có nghĩa là nó dễ dàng để tận dụng lợi thế cho tất cả các thông tin màu sắc sâu trong các định dạng luận văn.

Category: Tags: ,

Description

Năm 2011 Adobe Systems Inc mua lại một công ty của Đức gọi là “IRIDAS”, đã phát triển một số công nghệ rất sáng tạo và ứng dụng một màu chấm điểm tuyệt vời gọi là “SpeedGrade”. Chúng tôi, tại Adobe, đã tìm cách để khỏa lấp Adobe Production Premium như một kết thúc đầy đủ cho giải pháp kết thúc và SpeedGrade là hoàn toàn phù hợp. nhuộm cao cấp trên toàn thế giới đã được sử dụng SpeedGrade và nó đã sử dụng tuyệt vời của GPU tăng tốc; mà đã là một yếu tố then chốt để các công cụ sản xuất của chúng tôi như Premiere Pro. SpeedGrade được tên của nó từ thực tế là nó nhanh! Chỉ với một GPU đơn và ra khỏi PC kệ, SpeedGrade là so sánh về tốc độ với các giải pháp khác sử dụng 4 GPU và nhiều máy trạm. SpeedGrade cũng làm việc với nhiều định dạng RAW bản địa bao gồm RED R3D, Phantom RAW, ARRIRAW và SI-2K RAW và đó có nghĩa là nó dễ dàng để tận dụng lợi thế cho tất cả các thông tin màu sắc sâu trong các định dạng luận văn.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SpeedGrade CS6”