Freehand 11 Win IE

Tối đa hóa quá trình thiết kế của bạn với FreeHand MX. FreeHand MX có mọi thứ bạn cần phải di chuyển liên tục qua các khái niệm, thiết kế, sản xuất, và xuất bản trong một môi trường đồ họa sắp xếp hợp lý, tất cả trong khi làm việc trong một tài liệu duy nhất. Giảm thời gian sản xuất, dễ dàng sử dụng lại nội dung cho Internet, tạo mới nội dung Macromedia Flash, và nhiều hơn nữa.

Description

Tối đa hóa quá trình thiết kế của bạn với FreeHand MX. FreeHand MX có mọi thứ bạn cần phải di chuyển liên tục qua các khái niệm, thiết kế, sản xuất, và xuất bản trong một môi trường đồ họa sắp xếp hợp lý, tất cả trong khi làm việc trong một tài liệu duy nhất. Giảm thời gian sản xuất, dễ dàng sử dụng lại nội dung cho Internet, tạo mới nội dung Macromedia Flash, và nhiều hơn nữa.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Freehand 11 Win IE”