FrameScript

FrameScript một trình độ cao, sử dụng theo định hướng, mã (hoặc macro) ngôn ngữ thiết kế để mở rộng chức năng của FrameMaker. Hiện có rất nhiều công dụng cho FrameScript, chúng tôi không thể liệt kê tất cả vì vậy đây là một tổng quan ngắn gọn về cách khách hàng của chúng tôi sử dụng FrameScript để tăng cường tác vụ xuất bản FrameMaker của họ.

Category: Tags: ,

Description

FrameScript một trình độ cao, sử dụng theo định hướng, mã (hoặc macro) ngôn ngữ thiết kế để mở rộng chức năng của FrameMaker. Hiện có rất nhiều công dụng cho FrameScript, chúng tôi không thể liệt kê tất cả vì vậy đây là một tổng quan ngắn gọn về cách khách hàng của chúng tôi sử dụng FrameScript để tăng cường tác vụ xuất bản FrameMaker của họ.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FrameScript”