FrameMaker

FrameMaker

Adobe FrameMaker là một giải pháp hoàn chỉnh cho tác giả, phong phú, quản lý và xuất bản các tài liệu kỹ thuật. Hỗ trợ tốt nhất-trong-lớp XML/DITA và hỗ trợ DTD. Quản lý nội dung sử dụng out-of-the-box tích hợp với các hệ thống quản lý nội dung hàng đầu và Dropbox. Phối hợp với các đánh giá PDF, ngay cả trên các thiết bị di động. Dễ dàng xuất bản nhiều kênh, định dạng và màn hình tự nhiên từ bên trong FrameMaker không phải trả thêm chi phí, mà không có bất kỳ plug-ins.

Category: Tags: , ,

Description

Adobe FrameMaker là một giải pháp hoàn chỉnh cho tác giả, phong phú, quản lý và xuất bản các tài liệu kỹ thuật. Hỗ trợ tốt nhất-trong-lớp XML/DITA và hỗ trợ DTD. Quản lý nội dung sử dụng out-of-the-box tích hợp với các hệ thống quản lý nội dung hàng đầu và Dropbox. Phối hợp với các đánh giá PDF, ngay cả trên các thiết bị di động. Dễ dàng xuất bản nhiều kênh, định dạng và màn hình tự nhiên từ bên trong FrameMaker không phải trả thêm chi phí, mà không có bất kỳ plug-ins.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FrameMaker”

(+84) 985 18 5665