Font Folio

Adobe Font Folio 11 là một bộ sưu tập của hơn 2.300 phông chữ từ Adobe Type Library ở định dạng OpenType, trong đó cung cấp tăng cường hỗ trợ ngôn ngữ, tính năng typographic tiên tiến, và khả năng tương thích đa nền tảng sự thật. Sử dụng Font Folio 11 để mở rộng tùy chọn thiết kế của bạn trong hầu như bất kỳ phương tiện ¿bao gồm in ấn, web, video, và các tài liệu điện tử.

Category: Tags: , ,

Description

Adobe Font Folio 11 là một bộ sưu tập của hơn 2.300 phông chữ từ Adobe Type Library ở định dạng OpenType, trong đó cung cấp tăng cường hỗ trợ ngôn ngữ, tính năng typographic tiên tiến, và khả năng tương thích đa nền tảng sự thật. Sử dụng Font Folio 11 để mở rộng tùy chọn thiết kế của bạn trong hầu như bất kỳ phương tiện ¿bao gồm in ấn, web, video, và các tài liệu điện tử.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Font Folio”