Flash Professional CS6

Nó đã được hấp dẫn để xem sự tiến hóa ofAdobe Flash. Những gì bắt đầu như asimple hoạt hình program15 năm trước đây đã được biến đổi theo thời gian thành một nền tảng phát triển toàn diện đối với các ứng dụng tương tác trên Web. Bây giờ, Flash Professional CS6 đã phát triển thành một môi trường sáng tác mạnh để tạo ra hình ảnh động và đa phương tiện tương tác nội dung cho nhập vai trên máy tính để bàn, các thiết bị, máy tính bảng, điện thoại thông minh và TV.

Description

Nó đã được hấp dẫn để xem sự tiến hóa ofAdobe Flash. Những gì bắt đầu như asimple hoạt hình program15 năm trước đây đã được biến đổi theo thời gian thành một nền tảng phát triển toàn diện đối với các ứng dụng tương tác trên Web. Bây giờ, Flash Professional CS6 đã phát triển thành một môi trường sáng tác mạnh để tạo ra hình ảnh động và đa phương tiện tương tác nội dung cho nhập vai trên máy tính để bàn, các thiết bị, máy tính bảng, điện thoại thông minh và TV.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flash Professional CS6”