Flash Builder Std 4.7 Multi-Platform IE AOO License 1 User

Flash Builder Std 4.7 Multi-Platform IE AOO License 1 User

Flash Builder, trước đây là Flex Builder, cho phép tạo nhanh các ứng dụng Internet phong phú (RIA) dựa trên nền tảng Flash và các ứng dụng Adobe AIR. Flash Builder cung cấp một môi trường phát triển tích hợp phong phú (IDE) cho hình ảnh thiết kế và mã hóa và đi kèm với một loạt những tính năng mạnh mẽ để tăng tốc độ phát triển của bạn.

Description

Flash Builder, trước đây là Flex Builder, cho phép tạo nhanh các ứng dụng Internet phong phú (RIA) dựa trên nền tảng Flash và các ứng dụng Adobe AIR. Flash Builder cung cấp một môi trường phát triển tích hợp phong phú (IDE) cho hình ảnh thiết kế và mã hóa và đi kèm với một loạt những tính năng mạnh mẽ để tăng tốc độ phát triển của bạn.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flash Builder Std 4.7 Multi-Platform IE AOO License 1 User”

(+84) 985 18 5665