ELearning Suite

Adobe® eLearning Suite 6.1 là một phần mềm công cụ tích hợp để tạo eLearning và nội dung mLearning HTML5. Nhận các công cụ tốt nhất để mô phỏng ứng dụng, demo sản phẩm, hình ảnh kỹ thuật số, hình ảnh động phong phú, và sản xuất âm thanh. Đẩy mạnh phát triển với mẫu nhanh, công việc roundtripping, và out-of-the-box tài sản như các diễn viên và các tương tác thông minh. Dễ dàng theo dõi SWF, PDF, và nội dung HTML5.

Description

Adobe® eLearning Suite 6.1 là một phần mềm công cụ tích hợp để tạo eLearning và nội dung mLearning HTML5. Nhận các công cụ tốt nhất để mô phỏng ứng dụng, demo sản phẩm, hình ảnh kỹ thuật số, hình ảnh động phong phú, và sản xuất âm thanh. Đẩy mạnh phát triển với mẫu nhanh, công việc roundtripping, và out-of-the-box tài sản như các diễn viên và các tương tác thông minh. Dễ dàng theo dõi SWF, PDF, và nội dung HTML5.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ELearning Suite”