Director

Director

Adobe Director và Adobe Shockwave Player phần mềm giúp bạn tạo và xuất bản trò chơi hấp dẫn tương tác và các khóa học eLearning cho các trang web, các thiết bị iOS, Mac và máy tính để bàn Windows, DVD và đĩa CD. Tích hợp hầu như mọi định dạng file, bao gồm cả FLV, SWF, nội dung 3D bản địa.

Category: Tags: , , , ,

Description

Adobe Director và Adobe Shockwave Player phần mềm giúp bạn tạo và xuất bản trò chơi hấp dẫn tương tác và các khóa học eLearning cho các trang web, các thiết bị iOS, Mac và máy tính để bàn Windows, DVD và đĩa CD. Tích hợp hầu như mọi định dạng file, bao gồm cả FLV, SWF, nội dung 3D bản địa.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Director”

(+84) 985 18 5665