Director 11.5 Win IE

Director 11.5 Win IE

Adobe® Director® 11 và Adobe Shockwave® Chơi phần mềm giúp bạn tạo và xuất bản trò chơi hấp dẫn tương tác, trình diễn, nguyên mẫu, mô phỏng, và các khóa học eLearning cho web, Mac và Windows® máy tính để bàn, DVD, và đĩa CD. Tích hợp hầu như mọi định dạng file, bao gồm cả video tạo ra với phần mềm Adobe Flash ® và nội dung 3D bản địa, cho sự trở lại lớn nhất về sự sáng tạo của bạn.

Category: Tags: ,

Description

Adobe® Director® 11 và Adobe Shockwave® Chơi phần mềm giúp bạn tạo và xuất bản trò chơi hấp dẫn tương tác, trình diễn, nguyên mẫu, mô phỏng, và các khóa học eLearning cho web, Mac và Windows® máy tính để bàn, DVD, và đĩa CD. Tích hợp hầu như mọi định dạng file, bao gồm cả video tạo ra với phần mềm Adobe Flash ® và nội dung 3D bản địa, cho sự trở lại lớn nhất về sự sáng tạo của bạn.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Director 11.5 Win IE”

(+84) 985 18 5665