CS6 Master Collection

Tạo trực quan phong phú, nội dung hấp dẫn cho hầu như bất kỳ phương tiện truyền thông – in ấn, web, tương tác, video, âm thanh và điện thoại di động – sử dụng các công cụ và dịch vụ tích hợp chặt chẽ trong Adobe Creative Suite 6 phần mềm Master Collection. Với Master Collection bạn có thể tạo ảnh hưởng với công việc cho hầu như bất kỳ màn hình – điện thoại di động đến máy tính bảng với màn hình HD – tất cả với một giá trị cung cấp đóng gói.

Description

Tạo trực quan phong phú, nội dung hấp dẫn cho hầu như bất kỳ phương tiện truyền thông – in ấn, web, tương tác, video, âm thanh và điện thoại di động – sử dụng các công cụ và dịch vụ tích hợp chặt chẽ trong Adobe Creative Suite 6 phần mềm Master Collection. Với Master Collection bạn có thể tạo ảnh hưởng với công việc cho hầu như bất kỳ màn hình – điện thoại di động đến máy tính bảng với màn hình HD – tất cả với một giá trị cung cấp đóng gói.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CS6 Master Collection”