CS6 Design Standard

Phần mềm Adobe Creative Suite 6 Design Standard là bộ công cụ cần thiết cho thiết kế in ấn và sản xuất. Nó kết hợp các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp để chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số, tạo đồ họa vector, và đặt ra các tài liệu in ấn chất lượng hàng đầu với kiểu chữ thanh lịch. Mở rộng ra ngoài in với ebook động và các văn bản kỹ thuật số mà kết hôn tương tác với chất lượng của thiết kế in ấn truyền thống.

Description

Phần mềm Adobe Creative Suite 6 Design Standard là bộ công cụ cần thiết cho thiết kế in ấn và sản xuất. Nó kết hợp các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp để chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số, tạo đồ họa vector, và đặt ra các tài liệu in ấn chất lượng hàng đầu với kiểu chữ thanh lịch. Mở rộng ra ngoài in với ebook động và các văn bản kỹ thuật số mà kết hôn tương tác với chất lượng của thiết kế in ấn truyền thống.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CS6 Design Standard”