Creative Cloud for teams – complete

Adobe Creative Cloud for teams là một thuê bao mà cung cấp truy cập vào toàn bộ bộ sưu tập của các ứng dụng máy tính để bàn của Adobe như Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro, Acrobat XI, Lightroom 5, Adobe Edge và nhiều hơn nữa. Như một Creative Cloud cho đội chủ thuê bao, bạn sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng mới và cập nhật tính năng ngay khi chúng được phát hành và lợi ích bổ sung bao gồm các công cụ hành chính để quản lý tập trung giấy phép, công cụ cộng tác, 100GB lưu trữ đám mây và hỗ trợ chuyên gia.

Description

Adobe Creative Cloud for teams là một thuê bao mà cung cấp truy cập vào toàn bộ bộ sưu tập của các ứng dụng máy tính để bàn của Adobe như Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro, Acrobat XI, Lightroom 5, Adobe Edge và nhiều hơn nữa. Như một Creative Cloud cho đội chủ thuê bao, bạn sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng mới và cập nhật tính năng ngay khi chúng được phát hành và lợi ích bổ sung bao gồm các công cụ hành chính để quản lý tập trung giấy phép, công cụ cộng tác, 100GB lưu trữ đám mây và hỗ trợ chuyên gia.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Creative Cloud for teams – complete”