ColdFusion Builder

Adobe ColdFusion Builder cung cấp một tùy biến cao, dựa trên Eclipse IDE để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng ColdFusion nhanh hơn bao giờ hết. Nó cũng cho phép các nhà phát triển ColdFusion để tiết kiệm thời gian bằng cách quản lý toàn bộ chu trình phát triển ColdFusion từ ý tưởng đến sản xuất với một công cụ dễ sử dụng.

Description

Adobe ColdFusion Builder cung cấp một tùy biến cao, dựa trên Eclipse IDE để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng ColdFusion nhanh hơn bao giờ hết. Nó cũng cho phép các nhà phát triển ColdFusion để tiết kiệm thời gian bằng cách quản lý toàn bộ chu trình phát triển ColdFusion từ ý tưởng đến sản xuất với một công cụ dễ sử dụng.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ColdFusion Builder”