After Effects CS6

Adobe After Effect là phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp để tạo ra đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh để phát sóng và điện ảnh. Cảnh của hầu như bất kỳ kích thước và định dạng, hình ảnh và 3D renders với văn bản, ảnh nghệ thuật vector và âm nhạc có thể được kết hợp trong các dự án hợp lại phức tạp bao gồm hỗ trợ hệ điều hành 64-bit. After Effects bao gồm cài đặt trước hình ảnh động, theo dõi chính xác và điều khiển keying và hỗ trợ màu sắc chuyên nghiệp. Ảnh động có thể được trả lại như các file FLV cho các trang web hoặc nhập khẩu vào Adobe Flash Professional cho phép bổ sung thêm tính tương tác.

Category: Tags: , ,

Description

Adobe After Effect là phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp để tạo ra đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh để phát sóng và điện ảnh. Cảnh của hầu như bất kỳ kích thước và định dạng, hình ảnh và 3D renders với văn bản, ảnh nghệ thuật vector và âm nhạc có thể được kết hợp trong các dự án hợp lại phức tạp bao gồm hỗ trợ hệ điều hành 64-bit. After Effects bao gồm cài đặt trước hình ảnh động, theo dõi chính xác và điều khiển keying và hỗ trợ màu sắc chuyên nghiệp. Ảnh động có thể được trả lại như các file FLV cho các trang web hoặc nhập khẩu vào Adobe Flash Professional cho phép bổ sung thêm tính tương tác.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “After Effects CS6”