Adobe Prelude CS6

Adobe Prelude CS6

Adobe Prelude CS6 là một công cụ mới cho phép nhập khẩu (ingest) và đăng nhập (thu thập dữ liệu) của file- dựa video và truyền thông âm thanh. Nó hoàn toàn miễn phí với phiên bản có liên quan của Creative Suite, nhưng không có sẵn để mua như một ứng dụng độc lập. Đọc thêm để biết thêm về Adobe Prelude CS6 liên quan của nó tính năng, thông số kỹ thuật, yêu cầu hệ thống, ưu và nhược điểm.

Category: Tags: ,

Description

Adobe Prelude CS6 là một công cụ mới cho phép nhập khẩu (ingest) và đăng nhập (thu thập dữ liệu) của file- dựa video và truyền thông âm thanh. Nó hoàn toàn miễn phí với phiên bản có liên quan của Creative Suite, nhưng không có sẵn để mua như một ứng dụng độc lập. Đọc thêm để biết thêm về Adobe Prelude CS6 liên quan của nó tính năng, thông số kỹ thuật, yêu cầu hệ thống, ưu và nhược điểm.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adobe Prelude CS6”

(+84) 985 18 5665