Adobe fr 097 meMaker 10 Win AP Eng

Adobe fr 097 meMaker 10 Win AP Eng

Adobe FrameMaker là một tác giả và xuất bản giải pháp mạnh mẽ cho truyền thông kỹ thuật. Tận dụng lợi thế của một giao diện người dùng trực quan, công việc thống nhất và một mẫu dựa trên môi trường sáng tác để đơn giản hóa phân phối nội dung và phù hợp với yêu cầu tổ chức để thống nhất và xây dựng thương hiệu.

Description

Adobe FrameMaker là một tác giả và xuất bản giải pháp mạnh mẽ cho truyền thông kỹ thuật. Tận dụng lợi thế của một giao diện người dùng trực quan, công việc thống nhất và một mẫu dựa trên môi trường sáng tác để đơn giản hóa phân phối nội dung và phù hợp với yêu cầu tổ chức để thống nhất và xây dựng thương hiệu.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adobe fr 097 meMaker 10 Win AP Eng”

(+84) 985 18 5665