Adobe Education Enterprise Agreement

Adobe Education Enterprise Agreement

Adobe Giáo dục Doanh nghiệp Hiệp (EEA) giúp tiết kiệm đáng kể cho các trường tiểu học và trung học về mua phần mềm khối lượng của các ứng dụng Creative Cloud và các phần mềm khác của Adobe. EEA cung cấp học quyền truy cập vào tính năng phát hành và cập nhật cho các sản phẩm được cấp giấy phép trong thời hạn EEA.

Description

Adobe Giáo dục Doanh nghiệp Hiệp (EEA) giúp tiết kiệm đáng kể cho các trường tiểu học và trung học về mua phần mềm khối lượng của các ứng dụng Creative Cloud và các phần mềm khác của Adobe. EEA cung cấp học quyền truy cập vào tính năng phát hành và cập nhật cho các sản phẩm được cấp giấy phép trong thời hạn EEA.

 

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adobe Education Enterprise Agreement”

(+84) 985 18 5665