Adobe Audition CS6

Adobe Audition CS6 là trên đường, và bây giờ chúng tôi được tiết lộ tất cả các tính năng mới và thay đổi trong Audition CS6 và video chuyên nghiệp khác và các ứng dụng âm thanh trong Creative Suite 6 Production Premium, bao gồm Adobe Prelude và SpeedGrade. Tới đây để biết chi tiết. Thông tin về giá cả và tính sẵn sàng là chưa có sẵn, nhưng chơ đây để cập nhật.

Category: Tags: ,

Description

Adobe Audition CS6 là trên đường, và bây giờ chúng tôi được tiết lộ tất cả các tính năng mới và thay đổi trong Audition CS6 và video chuyên nghiệp khác và các ứng dụng âm thanh trong Creative Suite 6 Production Premium, bao gồm Adobe Prelude và SpeedGrade. Tới đây để biết chi tiết. Thông tin về giá cả và tính sẵn sàng là chưa có sẵn, nhưng chơ đây để cập nhật.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adobe Audition CS6”