Acrobat Professional 10 Win AP Eng

Adobe Acrobat X Pro cung cấp các công cụ bạn cần phải cung cấp các tài liệu PDF chuyên nghiệp. Với Adobe Acrobat X Pro, bạn có thể kết hợp nhiều loại tập tin vào đánh bóng, PDF Portfolios chuyên nghiệp, có được những phản hồi bạn cần với dễ quản lý đánh giá điện tử, tạo ra và phân phối các mẫu đơn PDF, tự tin xóa thông tin nhạy cảm và nhiều hơn nữa.

Description

Adobe Acrobat X Pro cung cấp các công cụ bạn cần phải cung cấp các tài liệu PDF chuyên nghiệp. Với Adobe Acrobat X Pro, bạn có thể kết hợp nhiều loại tập tin vào đánh bóng, PDF Portfolios chuyên nghiệp, có được những phản hồi bạn cần với dễ quản lý đánh giá điện tử, tạo ra và phân phối các mẫu đơn PDF, tự tin xóa thông tin nhạy cảm và nhiều hơn nữa.

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Acrobat Professional 10 Win AP Eng”