– Dùng trong hệ thống bán hàng POS: Quản lý kho, quản lý bán lẻ, quản lý bãi xe, quản lý truy cập, ứng dụng văn phòng, phòng máy tính, ngân hàng, bệnh viện, sân bay, nhà máy, trường học…

– Dùng đọc thẻ thành viên, thẻ khách hàng thân thiết.