– Dùng hiển thị thông tin về sản phẩm (tên, giá, số lượng…) khi thu ngân tính tiền dùng cho cửa hàng, nhà hàng, shop, …

– Có thể gắn vào máy Pos 6322