– Kết nối máy in bill

– Gồm 5 ngăn tiền giấy và 5 ngăn tiền xu

– Ngăn tiền xu có thể tách rời.

– Kích thước (WxLxH): 41 x 42 x 40 cm

– Nặng: Khoảng 8.5kg