– Kết nối máy in SRP-350plus

– Tự động reng sau khi in.