Chuông báo in BIXOLON RMB- 100G

Chuông báo in BIXOLON RMB- 100G

730.000

– Kết nối máy in SRP-350plus

– Tự động reng sau khi in.

(+84) 985 18 5665