Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180

Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180

16.713.400 15.194.000

Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180
Đọc nhiều chuẩn mã vạch khác nhau
Đọc mã vạch 1D
– Wifi 802.11b/g/n, Bluetooth, Laser
– 1D, 2,8 “QVGA màn hình màu
– Màn hình hiển thị, 128MB RAM/
– Pin: Lithium Ion 2400 mAh.
– Hệ điều hành tiếng Anh
– Bao gồm đơn Khe cắm USB Cradle tính
& thông tin với cáp USB & Power

Description

Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180

Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180
Đọc nhiều chuẩn mã vạch khác nhau
Đọc mã vạch 1D
– Wifi 802.11b/g/n, Bluetooth, Laser
– 1D, 2,8 “QVGA màn hình màu
– Màn hình hiển thị, 128MB RAM/
– Pin: Lithium Ion 2400 mAh.
– Hệ điều hành tiếng Anh
– Bao gồm đơn Khe cắm USB Cradle tính
& thông tin với cáp USB & Power

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị kiểm kê kho Motorola MC2180”

(+84) 985 18 5665